Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 12. 2015 11:26:15 - 11:26:24 58. schôdza NR SR - 17.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Dovoľte aj mne pripomenúť, že výbor pre obranu a bezpečnosť bude zasadať o 12.00. Ďakujem.
2. 12. 2015 17:04:45 - 17:04:53 58. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Ešte v krátkosti, kolegovia, členovia výboru pre obranu a bezpečnosť, výbor k Pandurovi bude o 19.00 hod. po skončení rokovania. Ďakujem.
2. 12. 2015 11:07:48 - 11:08:02 58. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
Ďakujem za slovo. Nakoľko sme ešte nehlasovali v prvom čítaní o protiteroristickej legislatíve, tak nebude výbor o 12.00 hod. a bude zajtra o 8.00 hod. ráno a tie ďalšie výbory platia dnes. Dobre? Ďakujem veľmi pekne. (Reakcia z pléna.) O 13.00 hod.
1. 12. 2015 11:28:01 - 11:28:31 58. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážení kolegovia, členovia výboru pre obranu a bezpečnosť, bude rokovať náš výbor dnes o 12.30 hodine k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do výcvikovej misie EUTM MALI, zajtra o 13.00 k úžere za účasti pána ministra vnútra a námestníka generálneho prokurátora a po skončení tohto rokovania zajtra bude ešte jedno mimoriadne rokovanie výboru ku kauze Pandur.
25. 11. 2015 15:51:51 - 15:53:22 58. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1723 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem za slovo. Ja sa chcem len vyjadriť k tomu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý dal Martin Poliačik.
Tiež som dostal takéto podnety od viacerých masérov, že doteraz vlastne dostávali nejaký taký ten štempeľ o tom školení za maséra od ministerstva školstva alebo od toho zariadenia, ktoré bolo akreditované ministerstvom školstva, a teraz sa nejakým spôsobom zavádza zase ďalšie vzdelanie pre týchto masérov. Myslím si, že podľa mňa to nie je nejakým spôsobom potrebné. A teraz neviem, Martin, či ten pozmeňovák vlastne nejako zahŕňa aj to, že už nebudú musieť mať to dodatočné vzdelávanie na Slovenskej zdravotníckej univerzite alebo kde, ale tu dávaš do nejakého roku, do 31. decembra 2021, asi aby si ho urobili, takže... (Reakcia z pléna.)
Tak ak je možné nájsť, pán minister, nejakú dohodu možno aj s vami, zajtra sa bude o tom hlasovať, či by sme nevedeli k niečomu takému podobnému ako pristúpiť, myslím, že aby si znova robili (reakcia z pléna), znova robili; to som nepovedal; že aby si znova robila teda maséri, ktorí už sú raz akreditovaní cez ministerstvo školstva, respektíve tou danou organizáciou, ktorá má na to akreditáciu od ministerstva školstva, aby si znova museli robiť ďalšie, ďalšie vzdelanie. Takže toľko asi z mojej strany.
24. 11. 2015 14:40:11 - 14:41:32 58. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1724 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Áno, krátka reakcia.

Pán poslanec Zajac, vy ste to otvorili úplne v inom zákone tiež o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru. A je tu viacero poslancov, ktorí nehovoria k veci pri iných zákonoch a spomínajú úplne pri iných zákonoch iné zákony. To je jedna vec.

Druhá vec, zvolávanie rokovaní výborov. Náš program aj dátumy rokovaní výborov sú normálne zverejnené na internete, si to môžete pozrieť. Ale, viete, aj keby, sme vás na ne nepozvali, tak ale ako môžete tvrdiť niečo také, že to rokovanie nebolo uzatvorené, skončené. Bolo skončené, s platným uznesením aj s uznesením pre pána ministra vnútra, ktorý aj tú analýzu predložil. Tá analýza bola predložená všetkým členom výboru pre obranu a bezpečnosť. Čiže ako tento výbor, tak aj pán minister vnútra si svoje úlohy splnili. Nemôžete len tak niekoho obviňovať, že nie je dokončené rokovanie výboru.Pán poslanec Hlina tu obviňuje našich poslancov zo strany SMER, že mávajú diplomatickými pasmi na Slovensku a tak ďalej. Však treba si najskôr veci overiť a potom normálne aj rozprávať, o nič iné nejde, možnože menej rozprávať a viac pracovať. Ďakujem.
24. 11. 2015 14:34:48 - 14:38:17 58. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1724 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mne sa v krátkosti vyjadriť k tejto novele zákona o cestnej premávke. Som veľmi rád, že ministerstvo vnútra predložilo túto novelu, ktorá určitým spôsobom rieši zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. A som veľmi rád, že aj na výbore sme mohli prijať ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý robí trošku lepšie a prehľadnejšie zjednodušuje zmeny v evidencii vozidiel. Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí sú na balóne rezortu ministerstva vnútra. Určite vedia, o čom hovorím. Dovoľte mi pri tejto príležitosti sa vyjadriť aj k našim dvom kolegom poslancom, ktorí tu dnes vystupovali k jednému zákonu, ktorý je z dielne ministerstva vnútra. Bol to pán poslanec Hlina a pán poslanec Zajac, ktorí povedali, že nám ostalo na výbore pre obranu a bezpečnosť otvorené rokovanie. Nie je to pravda, pán poslanec Zajac. Toto rokovanie pokračovalo 2. septembra 2014. A asi neviete o tom, pretože ste asi na tom rokovaní neboli. A to rokovanie výboru bolo aj skončené, pričom bolo prijaté aj uznesenie, pán poslanec Hlina, pre občerstvenie pamäti, kde sme žiadali podpredsedu vlády a ministra vnútra o vypracovanie analýzy personálneho posilnenia služby poriadkovej polície Policajného zboru v oblastiach so zvýšeným výskytom násilnej trestnej činnosti a posúdiť z pohľadu využiteľnosti predložený projekt mobilných policajných staníc, pán poslanec Hlina, v podmienkach Policajného zboru Slovenskej republiky. Takto sa skončilo to rokovanie výboru s týmto uznesením. A pán minister aj v termíne, na ktorom sme sa uzniesli ako náš výbor pre obranu a bezpečnosť túto 15-stranovú analýzu predložil. Pán poslanec Hlina, nekrúť hlavou, pretože tá analýza bola v tvojom priečinku asi 3 mesiace. Čiže, ty si tú analýzu ani nečítal. Ak by si ju prečítal, pán poslanec, tak by si dostal aj odpoveď na tú tvoju otázku, prečo stále nie sú tie mobilné policajné stanice nejakým spôsobom zavedené a neuvažuje sa o nich a že si hlasoval za zvýšenie rozpočtu. Tá analýza na jednej strane hovorí, že vzhľadom na to, že poklady na posúdenie projektu mobilných policajných staníc nie sú komplexné, nebolo možné pristúpiť ku komplexnému zhodnoteniu efektívnosti projektu. Ten projekt si predkladal ty, ale predložil si jednu A4 s fotkou jednej mobilnej stanice. A bol si požiadaný, aby si spolupracoval aj s Policajným zborom, ak máš nejaký takýto komplexný projekt, aby si ho predložil. Ani to si neurobil. Ty so to doteraz neurobil. Preto ten policajný zbor nemohol túto analýzu zhodnotiť, čo sa týka využívania projektu mobilných policajných staníc. Zahlasoval si za zvýšenie rozpočtu pre rezort ministerstva vnútra. A myslím si, že aj v tých častiach, pán poslanec Zajac, o ktorých ste vy hovorili, kde je teda tá zvýšená kriminalita, boli navýšené počty policajtov, pretože ten rozpočet počítal aj s krytím navýšenia počtu policajtov. A jednalo sa hlavne teda o kraje Prešovský, Košický a, ak sa nemýlim, Banskobystrický kraj. Takže, páni poslanci na osvieženie pamäti, dobre, nevymýšľajte si tu a nezavádzajte viackrát kolegov poslancov ani tento národ, vždy si to radšej prejdite, pozrite si to, spýtajte sa na to a potom môžete vyskakovať. Ďakujem veľmi pekne.
2. 7. 2015 10:40:26 - 10:42:07 53. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1494 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  

40.
Ja teda na rozdiel od pána poslanca Hlinu skúsim trošku k veci a vrátim sa teda k meritu prejednávaného zákona, k verejnému obstarávaniu. Chcem povedať a to, čo povedal aj pán minister vnútra, že akým spôsobom sa stanovuje cena v EKS-ku. Nie je to nejaký prieskum, ktorý sa robí, robí predtým, ktorý, vy si nejakú cenu len tak niekde vymyslite, ale je to naozaj prvá cena, ktorá vstupuje do EKS-ky, a tá posledná. Čiže taký, z tohoto sa počíta tá úspora, ten rozdiel, ktorý je. Naozaj za tých pár mesiacov EKS dokázalo svoju životaschopnosť a naozaj šetrí veľmi veľa finančných prostriedkov vo verejnom sektore a teda aj štátu.
Tento systém je naozaj, naozaj veľmi rýchly, dynamický a dá sa cez tento systém veľmi rýchlo obstarať, obstarať veci samozrejme, samozrejme anonymne. A chcem povedať, že aj napríklad náš Trenčiansky samosprávny kraj šetrí nemalé finančné prostriedky práve využívaním tohto elektronického kontraktačného systému, vrátane našich ďalších 82 organizácií, ktoré majú tú povinnosť cez tento EKS systém obstarávať.
Takže ja chcem podporiť aj tie novelizačné body, ktoré boli teraz v rozprave prednesené aj kolegom Martvoňom. Čiže tento systém naďalej rozšíri svoju funkcionalitu, svoje možnosti a tým bude môcť ešte viac šetriť peniaze daňových poplatníkov.

18. 6. 2015 11:20:45 - 11:21:03 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)

Ďakujem za slovo. Ja len chcem pripomenúť členom výboru pre obranu a bezpečnosť, že som zvolal rokovanie výboru na 12.00 hodinu do našej rokovacej miestnosti na základe žiadosti piatich poslancov. Ďakujem veľmi pekne.

15. 6. 2015 18:11:56 - 18:13:34 52. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
144.
Ďakujem veľmi pekne.
Najskôr na pána poslanca Lipšica. To, čo ste tvrdili, že sa zrušili vojenské súdy a potom nemohla fungovať vojenská prokuratúra, to je nezmysel. Prečo v Maďarsku, proste v iných krajinách existuje takýto model, že sú civilné súdy a je potom k tomu vojenská prokuratúra a civilná prokuratúra je zvlášť. Takže kľudne to môže fungovať, aj takýmto spôsobom, sme to plánovali(???), ale vy ste zrušili potom aj tú vojenskú prokuratúru, ktorá práve mala dávať pozor na to, čo robia jednotlivé ozbrojené zbory.
Čo sa týka pána poslanca Mičovského. Pán poslanec, určite ja s tým tiež nemám problém, ale jediný, kto môže vyšetrovať, môže zasahovať do vyšetrovania, je dozorujúci prokurátor a policajti vyšetrovatelia, čiže orgány činné v trestnom konaní.
Pán špeciálny prokurátor, a povedal to tu aj dnes, že keď sa skončí celé vyšetrovanie, tak veľmi rád príde a odpovie aj na tieto otázky pánom poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, prečo, aký postup zvolil, prečo nevypočul pána Holúbka, prečo nevypočul toho, prečo to riešili takto.
My nemáme zo zákona, nemáme tú kompetenciu ako zákonodarný orgán vstupovať do živých vyšetrovaní, ktoré vedú orgány činné v trestnom konaní.
15. 6. 2015 17:55:07 - 18:08:24 52. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1618 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
138.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, tí, ktorí ste tu počas tejto témy, chcem na začiatku povedať, že sa budem držať naozaj toho, k čomu bola zvolaná schôdza, a to je teda pre pripomenutie všetkým, ktorí ste tu, "Postup špeciálneho prokurátora Slovenskej republiky pri vyšetrovaní kauzy Gorila".
Niektorí poslanci, ktorí vystupovali predo mnou, tak spomínali veci ako napríklad, že pán špeciálny prokurátor niektoré iné kauzy zametal pod koberec a tak ďalej. Pán poslanec Lipšic spomínal, že nejakým spôsobom zahladil nelegálne financovanie politickej strany SMER, kde vystupoval nejaký pán Blaško a pán Flašík. Ale tu musím povedať, že veď predsa organizácia, ktorá dohliada nad financovaním politických strán v jednotlivých krajinách, nás vyškrtla z tejto monitorovacej procedúry, je to organizácia GRECO, ktorá na základe zákonov, ktoré boli prijaté tu v parlamente, vyslovila to presvedčenie, že súčasné zákony o financovaní politických strán sú naozaj transparentné a postačujúce.
Pán poslanec Matovič spomínal, že akým spôsobom má politická strana SMER a akým spôsobom si uzurpuje politická strana SMER vo všetkých smeroch alebo na veľmi dôležitých pozíciách svoju moc. Ja len pripomeniem, že napríklad Úrad pre verejné obstarávanie, nie je naša nominantka, ale túto vybrala ešte bývalá predsedkyňa vlády pani Radičová. A takisto predseda NKÚ nebol navrhnutý politickou stranou SMER - sociálna demokracia, ako sa to snaží opozícia určitým spôsobom na nás hodiť.
Ja chcem len pripomenúť, že okrem zákonodarnej moci má Národná rada Slovenskej republiky aj kreačnú moc a tiež kreuje niektoré orgány a volí do týchto orgánov aj tých ľudí, ktorí tam sú navrhnutí.
Pán poslanec Beblavý, ktorý tu nie je, spomínal, a zasa to nie je téma dnešnej schôdze, že by mala byť vytvorená určitá inšpekčná služba ozbrojených zborov Slovenskej republiky, tak ako je to napríklad v Českej republike. Ja len chcem pripomenúť, že to bolo práve za vlády Ivety Radičovej, kedy bola zrušená Vojenská prokuratúra, ktorá práve dohliadala na zákonnosť a postupy ozbrojených zložiek, čiže policajtov, vojakov a ďalších súčastí.
Dovoľte mi teraz vrátiť sa teda k tej téme, pre ktorú bola zvolaná dnešná schôdza, a to je "Postup špeciálneho prokurátora Slovenskej republiky pri vyšetrovaní kauzy Gorila".
Ja začnem tak troška chronologicky a vrátim sa do roku 2005, kedy teda na konci roku 2005 sa začali v bezpečnostnom prostredí, čiže spravodajských služieb, polície, ale aj v politickom prostredí, objavovať rôzne anonymné listinné materiály, ktoré neboli takej dĺžky, ako je celý ten tzv. spis Gorila, boli to 3- až 20-listové stránky, listové materiály, ktoré sa neskôr ukázali, že popisujú udalosti zhrnuté, čiže neskôr zhrnuté do spisu Gorila. V tom čase boli určite, bol koniec roka 2005, boli s týmito listinnými materiálmi určite oboznamovaní aj politici, ktorí boli v druhej Dzurindovej vláde. Ale nikto vtedy - hovorím o konci roka 2005 - nepodal oznámenia na políciu, resp. na prokuratúru, aby táto polícia a prokuratúra konala.
Poďme k začiatku roku 2006. A tu už zo strany Slovenskej informačnej služby boli doručené niektorým ústavným činiteľom, hovorím vysokým ústavným činiteľom, či už to bol minister vnútra Pado za SDKÚ, či to bol vtedajší predseda vlády Mikuláš Dzurinda, ale aj napríklad predseda Národnej rady Pavol Hrušovský, obaja sú v súčasnosti stále poslancami tejto snemovne, sú poslancami Národnej rady. Dostali tie informácie, ktoré boli naozaj veľmi obsahovo blízke niektorým čiastkovým tvrdeniam práve z anonymného spisu Gorila. Mali všeobecný charakter a hlavne neobsahovali žiadnu zmienku o tom, že boli vytvorené na základe zistení z ITP úkonov, čiže z odposluchov, ktoré boli nasadené SIS v konkrétnej veci a v tom období s krycím názvom Gorila.
Poďme do roku 2009. Vtedy bola prvá vláda Roberta Fica a 24. júna 2009 pri výsluchu svedka Toma Nicholsona vo vyšetrovanej veci korupcie, korupcie poslancov na Odbore boja proti korupcii Bratislava, odovzdal pán Nicholson vyšetrovateľovi anonymný písomný materiál a ten materiál už mal viac ako tých 3 až 20, presne o počte 106 listov. A to bolo také prvé odovzdanie "spisu Gorila" orgánom činných v trestnom konaní.
Niektoré tie listy, ktoré sa preverovali na polícii z tohto spisu, súviseli práve s vyšetrovanou vecou korupcie poslancov. A po ďalšom preverení, čiže o mesiac, po ďalšom preverení a dôkladnej analýze celých týchto 106 listov začali operatívne preverovať, polícia operatívne preverovať ďalšie dovtedy nepreverené tvrdenia. A jednalo sa o deväť vybraných samostatných skutkov.
Čiže tu chcem len povedať, že v žiadnom prípade sa nešlo niekde na verejnosť, nerobili sa z toho rôzne tlačové konferencie, ale polícia naozaj vtedy a vyšetrovatelia konali.
Poďme do roku 2010. Jeseň 2010, konkrétne 12. október, už tak spomínaný pán Holúbek. V tom čase bol už ministrom vnútra pán Daniel Lipšic. Peter Holúbek podal a doručil na ministerstvo vnútra podanie, ktoré adresoval a pôvodne ho chcel adresovať a adresoval ho riaditeľovi, vtedajšiemu riaditeľovi Slovenskej informačnej služby, bolo podané na ministerstvo vnútra na preverovanie na Úrad boja proti korupcii. Hovorím o dátume 12. október 2010.
Presne o dva týždne 26. októbra 2010 podal trestné oznámenie, teraz to už bolo trestné oznámenie, novinár Tom Nicholson na vtedajšom tiež Úrade boja proti korupcii a opäť odovzdal pri vypočutí listinný materiál. Tentokrát ten listinný materiál nemal 106 strán, ale mal 112 listov, ktorý bol tiež označovaný ako Gorila.
Vyšetrovanie oboch týchto vecí bolo vedené pod jedným spisom na Úrade boja proti korupcii od 12. októbra 2010. Čiže vyšetrovatelia už od 12. októbra 2010 disponovali celým 112-listovým materiálom, materiálom Gorila, a vyšetrovatelia sa napriek tomu nevenovali vyšetrovaniu jeho obsahu, čiže to, čo bolo napísané v týchto 112 listoch, ale vyšetrovalo sa konanie príslušníkov Slovenskej informačnej služby v súvislosti s ukončením úkonov ITP, čiže odpočúvania v auguste 2006 v byte na Vazovovej ulici v Bratislave.
Takže je tu otázka, prečo sa vyšetrovatelia vtedy už od toho októbra 2010 nevenovali vyšetrovaniu jeho obsahu, ale venovali sa vyšetrovaniu konaniu príslušníkov Slovenskej informačnej služby.
Až 9. januára 2012 vtedajší minister vnútra Daniel Lipšic, vtedy, pripomínam, že vláda bola už v demisii, vytvoril špecializovaný tím na vyšetrovanie kauzy Gorila.
Keď si zoberiete tieto dva dátumy: 12. október 2010 a 9. január 2012, tak ubehol viac ako rok, viac ako rok a štvrť, kedy sa prípad a obsah toho spisu Gorila vôbec neprešetroval. Začal sa prešetrovať až vtedy, keď sa zverejnil v médiách a na internete spis s názvom Gorila.
Chcem povedať ešte jednu vec k dnešnej schôdzi, keď bola zvolaná, že čo sme sa na tejto schôdzi dozvedeli, dozvedeli viac, čo by nám mohol povedať dozorujúci, v tomto prípade špeciálny prokurátor.
Ja si myslím, že naviac sme sa nedozvedeli nič. Ak by bola aj zo strany opozície, ktorá naozaj, samozrejme, spoločne s nami chce, aby bol tento prípad došetrený, ak by mala naozaj reálny záujem toto vyšetriť, sú tu právnici bývalí ministri, dobre viete, že špeciálny prokurátor, dozorujúci prokurátor nemôže podávať podrobné informácie v týchto živých veciach. Ak sú naozaj takéto pochybnosti, tie pochybnosti sú tu už dosť dlhú dobu, teraz vlastne sedíme tretíkrát, tretíkrát rokuje parlament o kauze Gorila, tak už by možno niekto dal, neviem, kto z pléna tu dal či už trestné oznámenie na dozorujúceho špeciálneho prokurátora, alebo dal podnet a požiadal generálneho prokurátora o prešetrenie postupu dozorujúceho špeciálneho prokurátora v tejto veci. Neviem, či sa tak k dnešnému dňu stalo, ale počuli ste, špeciálny prokurátor, ak sú pochybnosti, môžete voči dozorujúcemu prokurátorovi konať, konať takto.
Ja len spomeniem to, čo hovoril aj Rišo Vašečka, presne spomínal, že nie je to to pravé orechové, hej. Niektoré veci sme sa na výbore dozvedeli, ktoré sú teda mimo vyšetrovania, myslím tým iné veci, ktoré nie sú živé. A práve preto živé veci nie sú to práve orechové, o ktorom by sme sa mali my nejakým spôsobom dozvedieť ďalšie podrobnosti.
Na záver chcem povedať, a čítali ste určite každý ten spis alebo knihu Gorila, že o čom je, o čom je táto Gorila, táto kauza Gorila. Je o veľkej, veľkej privatizácii počas druhej Dzurindovej vlády, o privatizačných rozhodnutiach, ktoré sprevádzali túto privatizáciu, a, samozrejme, o delení provízii. Vtedy bol SMER v opozícii, v týchto rokoch 2005, 2006, a určite v žiadnom prípade nebude politická strana SMER brániť vyšetrovaniu tejto kauzy, ktorá je kauzou hlavne privatizácie.
Ďakujem veľmi pekne.
20. 5. 2015 11:12:15 - 11:12:27 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Ďakujem za slovo. Vážení členovia výboru pre obranu a bezpečnosť, dovoľte mi pripomenúť, že výbor sa bude konať dnes o 12.00 hod. Ďakujem veľmi pekne.
12. 5. 2015 11:15:16 - 11:15:31 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Ďakujem veľmi pekne. Vážení členovia výboru pre obranu a bezpečnosť, dovoľte mi oznámiť, že zvolávam výbor na 12.00 hodinu, teda pripomínam tak, ako ste dostali pozvánku, dobre? O 12.00 hodine výbor pre obranu a bezpečnosť. Ďakujem.
7. 5. 2015 11:19:41 - 11:19:56 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1543 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
81.
Ďakujem veľmi pekne. Vážení členovia výboru pre obranu a bezpečnosť, pripomínam, gestorský výbor, ktorý sa bude konať o dvanástej, je to k novele zákona o zbraniach a strelive. Ďakujem pekne.
6. 5. 2015 11:40:42 - 11:41:03 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
74.
Ďakujem pekne za slovo.
Vážení členovia výboru pre obranu a bezpečnosť, chcem vás informovať, tak ako ste dostali pozvánky, že budeme mať výbor o dvanástej v našom výbore, našej výborovej miestnosti, kde budeme riešiť zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive.
Ďakujem veľmi pekne.
5. 5. 2015 14:16:06 - 14:17:43 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1539 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
47.
Chcem len pripomenúť, že naozaj riešime zákon o strelných zbraniach a strelive, jeho novelu, neriešime tu žiadnu módnu políciu, módne doplnky, na toto tu máme iných, hej, ktorí, ktorí by sa mali k tomu vyjadrovať, a tak si sa vyjadril aj ty.
Ja chcem povedať jednu vec, s ktorou si vystúpil, hovoril si, že polícia nemá žiadnu autoritu, že nemá pri niektorých zásahoch vôbec žiadnu autoritu. Pamätáš si, keď ste zvolávali ako opozícia výbor pre obranu a bezpečnosť, kde ste riešili, že polícia zasiahla zle, kruto zasiahla vtedy a vtedy a tak ďalej. Pamätáš sa, koľko sme mali takýchto výborov, že boli, že zasahovali neadekvátne tam, že zasahovali neadekvátne tam. Myslím, že my prví podrývame, teda niektorí politici podrývajú autoritu samotnej polície a potom môžeme očakávať niečo, niečo od polície. Tá polícia môže robiť, čo chce, pokiaľ tu políciu nepodržíme v tom, čo robí, samozrejme, v tých, v rámci tých zákonných medzí, tak potom môžeme tu rozprávať, že polícia nemá autoritu, že nevie vystúpiť, že tí ľudia si robia, čo chcú na tej ulici, a to je zlé.
Nechajme naozaj tú políciu v rámci zákonných možností riešiť tie veci tak, ako má, ako má dané zákonom, a nevstupujme ako politici do rôznych takýchto prestreliek, ktoré tu máme možnosť počuť v parlamente takmer každý mesiac.
11. 3. 2015 10:20:06 - 10:21:00 48. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1363 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
30.
Ja tiež len v krátkosti. Martin, zareagujem na tú časť, keď si hovoril o tých všeobecne záväzných nariadeniach, o určení počtu tried jednotlivým školám. Spomínali to aj moji kolegovia teraz vo faktickej. Nielen teda tá nezamestnanosť je jedným z tých parametrov a ukazovateľov, ktoré majú rozhodovať o tom, či tú triedu dáme alebo nedáme, ale sú tam aj ďalšie parametre, ktoré vyplývajú priamo zo zákona. Musíme rozhodovať napríklad aj o kvalite niektorých tých škôl. Tie školy naozaj neboli kvalitné a mali v minulosti veľké problémy. Vychádzali sme aj z dát, ktoré mala štátna školská inšpekcia. Takže zoberme to ako komplex. A my to budeme tiež brať aj v budúcnosti, tiež ako komplex týchto kritérií, ktoré sú stanovené presne v zákone. Čiže nielen nezamestnanosť alebo ďalšie druhé kritérium, ale všetky, ktoré sú v zákone.
11. 3. 2015 9:43:23 - 9:45:24 48. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1363 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
12.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán poslanec, dovoľte aj mne reagovať v tej časti vášho vystúpenia, kde ste hovorili o kompetenciách samosprávnych krajov. Ja som veľmi rád, že pred dvoma rokmi bola novela zákona o odbornom vzdelávaní, kde dostali kompetencie samosprávne kraje nielen na tie ich školy, ale aj na školy iných zriaďovateľov, či to boli súkromné školy alebo cirkevné školy. A keď hovoríme, a dovolím sa pridať ku kolegovi Blanárovi, lebo som chcel povedať podobné, že napríklad Trenčiansky samosprávny kraj minulý rok vo svojom všeobecnom záväznom nariadení zrušil napríklad v rámci našich stredných škôl gymnáziám 9 tried, obchodným akadémiám 4 triedy, súkromným školám len 2 triedy a cirkevným školám len jednu triedu. Čiže najviac Trenčiansky samosprávny kraj redukoval počty tried v našich školách.
A dokonca sme urobili takú zmenu, že sme tým VZN-kom a chceme teda tým VZN-kom, aby od tohto nového školského roka bolo viac tried otvorených práve na stredných odborných školách. A myslím, že aj táto novela zákona sa tohto týka. Čiže my podporujeme viac odborné školy, ako tieto školy s ekonomickým zameraním, pretože viac počúvame požiadavky trhu práce, a v žiadnom prípade sme nerobili toto VZN-ko o určovaní počtu tried na základe toho, kto je zriaďovateľom, ale na základe požiadaviek trhu práce. Dokonca sme minulý rok zrušili dve stredné školy tiež v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Ja som veľmi rád, veľmi rád, že táto kompetencia tu je na samosprávnych krajoch. A pán poslanec Blanár predloží ešte jeden pozmeňovací návrh, ktorý viac posilní tú stratégiu rozvoja stredného odborného školstva, aby sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom).
12. 2. 2015 12:02:41 - 12:04:40 46. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1288 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rád, že sme teda po dohode s ministerstvom zdravotníctva mohli pripraviť takýto pozmeňujúci návrh. Ďakujem aj pánovi ministrovi, určite to stálo za to, že sa aj posunulo prerokovanie o tomto bode programu, o tejto novele zákona o dva týždne, aby sme našli teda naozaj spoločnú reč, ktorá pomôže teda nielen určite samosprávnym krajom, ministerstvu zdravotníctva, ale hlavne pacientom, ktorí naozaj niekedy nezmyselne platili rôzne poplatky. Týmto zákonom vlastne ministerstvo obmedzuje výber týchto poplatkov, aj zoznam týchto poplatkov. A som rád, že sme mohli do tohto zoznamu zaradiť aj takzvané vypustenie inštitútu prednostného poskytovania zdravotnej starostlivosti, pretože to naozaj spôsobovalo problémy pacientom, ktorí navštevovali týchto lekárov. A bolo to tu dnes aj v rozprave povedané, že tie poplatky chýbajú potom v tom zdravotníctve a tak ďalej.
No a bolo tu aj spomínané, že je určitá kapitácia, ktorú majú tí lekári vlastne od pacientov. Čiže aký kmeň majú, tak takú majú kapitáciu potom za pacientov títo lekári. A ak by naozaj tie poplatky reálne aj končili v tom zdravotníctve, tak, áno, som za to. Ale tie poplatky alebo gro z tých poplatkov nekončí v zdravotníctve. A myslím, že ten pacient z tých poplatkov, ktoré doteraz platil, nemal nič, nemal žiadne benefity, nemal žiadnu ďalšiu výhodu, ako tu bolo spomenuté aj poslancom Blanárom, že bol poplatok za to, že bola klimatizovaná chodba alebo že tam bola klimatizácia, hej, u toho lekára. Takže to sú podľa mňa úplné nezmysly, ktoré sa práve touto novelou zákona vypúšťajú.
Ja som veľmi rád, určite samosprávne kraje budú kontrolovať aj tie jednotlivé cenníky. A možno do budúcna vznikne aj nejaká cenová mapa za tieto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 2. 2015 11:27:05 - 11:27:20 46. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baška, Jaroslav (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
91.
Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, členovia výboru pre obranu a bezpečnosť, chcem vás informovať a pripomenúť, že mimoriadny výbor v režime vyhradené sa bude konať vo štvrtok o 12.00 hod. na obvyklom mieste. Ďakujem veľmi pekne.