Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
10. 6. 2010 15:12:36 - 15:13:39 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belásová, Milada (SNS) Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
 Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vy ste spomenuli pána poslanca Mikuša, no mne sa jeho vystúpenie viac páčilo ako vaše, pretože tam bolo viacej pragmatizmu, ale nie na to som chcela reagovať. Chcela som reagovať na tú vašu časť vystúpenia, kde ste hovorili o geologických výskumoch. Nuž pán poslanec, čo vám bránilo v tom, aby ste za celých 8 rokov, poťažne ešte aj počas týchto 4 rokov, ktoré uplynuli, predložili návrh zákona v tom zmysle, že súčasťou územného plánu musia byť aj geologické prieskumy. A tým pádom v podstate sa mohlo často predísť určitým katastrofám. Nehovorím, že samozrejme v plnom rozsahu, ale naštartovať tento systém, však ste to mohli 8 rokov urobiť a ďalšie 4  roky ste tak isto mohli dať. To ste čakali na to, kým vám to povedia vaši stranícki kolegovia, redaktori zo SMEčka? Až vtedy ste to pochopili? Ďakujem.