Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
3. 8. 2010 14:20:25 - 14:20:38 3. schôdza NR SR - 1. deň - utorok - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
30.
Ďakujem pekne, páni poslanci. (Ruch v sále.) Výbor pre kultúru a médiá, pre ľudské práva, pardon. Poprosím pani predsedníčku výboru pre ľudské práva, pani poslankyňu Belousovovú. Predpokladám, pán podpredseda vlády Chmel, že tak, ako je uvedené v rozpise rokovania výborov, výbor pre ľudské práva bude rokovať v areáli Bratislavského hradu pri Mikulášskej bráne okamžite teraz po prerušení schôdze. Takže by som vás poprosil, keby ste rešpektovali tento rozpis a rokovania sa zúčastnili.

(Prerušenie rokovania o 14.23 hodine.)
3. 8. 2010 14:20:18 - 14:20:25 3. schôdza NR SR - 1. deň - utorok - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
28.
Pán poslanec Čaplovič.
3. 8. 2010 14:20:10 - 14:20:17 3. schôdza NR SR - 1. deň - utorok - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
26.
Pán poslanec Procházka.
3. 8. 2010 14:20:02 - 14:20:10 3. schôdza NR SR - 1. deň - utorok - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
24.
Pán poslanec Choma.
3. 8. 2010 14:19:57 - 14:20:02 3. schôdza NR SR - 1. deň - utorok - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
22.
Pán poslanec Fedor.
3. 8. 2010 14:19:51 - 14:19:59 3. schôdza NR SR - 1. deň - utorok - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
20.
Pán poslanec Kollár.
3. 8. 2010 14:19:49 - 14:19:57 3. schôdza NR SR - 1. deň - utorok - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
18.
Páni poslanci, prosím o chvíľku strpenia a pokoj v rokovacej sále. Pán poslanec Janiš.
3. 8. 2010 14:19:30 - 14:19:47 3. schôdza NR SR - 1. deň - utorok - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
16.
Pán poslanec Šebej.
3. 8. 2010 14:19:19 - 14:19:19 3. schôdza NR SR - 1. deň - utorok - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - podpredseda NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
14.
Pán poslanec Jarjabek.
3. 8. 2010 14:18:56 - 14:19:11 3. schôdza NR SR - 1. deň - utorok - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
12.
Pán poslanec Štefanec.
3. 8. 2010 14:18:46 - 14:18:56 3. schôdza NR SR - 1. deň - utorok - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
10.
Pani poslankyňa Sabolová.
3. 8. 2010 14:18:41 - 14:18:49 3. schôdza NR SR - 1. deň - utorok - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
8.
Pán poslanec Brocka.
3. 8. 2010 14:18:39 - 14:18:47 3. schôdza NR SR - 1. deň - utorok - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
6.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o ďalšom postupe rokovania o programovom vyhlásení vlády, tak ako je uvedené v pozvánke schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda Národnej rady pridelil výborom na prerokovanie programové vyhlásenie vlády, preto by som poprosil podľa harmonogramu a rozpisu rokovania schôdzí, tak ako ste ho dostali rozdané do lavíc, aby výbory prerokovali programové vyhlásenie vlády a gestorský výbor, za ktorý určil pán predseda výbor pre financie, rozpočet a menu, dozajtra do 10.00 hodiny, kedy pán predseda rozhodol o tom, že po dnešnom prerušení schôdze bude pokračovať zajtra prerokovávanie programového vyhlásenia vlády a hlasovania o vyslovení dôvery vláde Slovenskej republiky o 10.00 hodine.
Panie poslankyne, páni poslanci, prerušujem rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Budeme pokračovať zajtra o 10.00 hodine rozpravou o programovom vyhlásení vlády.
Ďakujem pani premiérke vlády Slovenskej republiky, pánom podpredsedom vlády, ministrom a všetkým, ktorí sa zúčastnili na uvedení programového vyhlásenia vlády, a prerušujem a prosím ministrov vlády, aby sa zúčastnili teraz rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Panie poslankyne, páni poslanci, ešte prosím o chvíľku strpenia. Dávam teraz slovo v poradí jednotlivým predsedom výborov, ktorým bol pridelený, ale žiadajú to páni predsedovia, ktorým bol pridelený návrh prerokovať programové vyhlásenie vlády, aby teraz oznámili poslancom, kde a o ktorej presne sa uskutoční rokovanie výborov.
Pán poslanec Novotný.
3. 8. 2010 12:55:17 - 13:10:31 3. schôdza NR SR - 1. deň - utorok - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
1.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále, o krátku chvíľu otvoríme rokovanie 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás informovať, že čakáme na príchod pána prezidenta Ivana Gašparoviča. Preto prosím poslancov, aby zaujali svoje miesta a dôstojne privítali hlavu štátu.
Panie poslankyne, páni poslanci, prichádza pán prezident Slovenskej republiky.

(Príchod prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča v sprievode predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka za zvukov prezidentských fanfár.)
10. 6. 2010 10:28:08 - 10:35:11 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - poslanec Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ale ak kolegyne, kolegovia vznikali aj v Národnej rade Slovenskej republiky isté pochybnosti, či sú alebo nie sú splnené podmienky na prerokovanie návrhov zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, je to snáď prvýkrát kedy bol naplnený zákon o rokovacom poriadku, a podmienky na prerokovanie zákonov v skrátenom legislatívnom konaní naozaj sú splnené.
Slovensko zastihla pred týždňom a možno aj trošku ďalej jedna živelná pohroma, ktorá v očiach, ale aj v pocitoch ľudí vyvolávala strach a obavu.
Sám kolegyne, kolegovia, som sa zúčastnil v mojej rodnej obci osobne práve v čase kedy zhodou okolnosti bol prítomný na rokovaní obvodného krízového štábu aj pán premiér vlády Slovenskej republiky, aj pán minister obrany Slovenskej republiky tohoto stretnutia, a naozaj sa mi v jednej chvíli roztriasol hlas.
Nie z toho čo som tam počul, ale čo som tam videl a z pocitov ľudí, ktorí sa ocitli z minúty na minútu v svojom životnom ohrození a zmenil sa im obraz o živote, a všetci ako sme tam boli prítomní, tak sme sa vo chvíli zamýšľali ako týmto ľuďom môžeme pomôcť.
Pozerali na nás ako na politikov, od ktorých očakávali okamži 
10. 6. 2010 10:28:06 - 10:35:09 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - poslanec Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem prekne.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán podpredseda, vážený pán minister, iste nebýva zvykom aby tak krátko pred konaním parlamentných volieb sa zvolávalo rokovanie najvyššieho zákonodárneho orgánu.

 
25. 5. 2010 10:59:49 - 11:15:03 52.schôdza NR SR Tlač 1543 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - poslanec Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Pán predseda, ja na rozdiel od vás nemôžem súhlasiť s argumentáciou a s výkladom tak ako ste ho podali vy. Námietku som už vzniesol na rokovaní poslaneckého grémia.
Pani poslankyne, páni poslanci, táto schôdza nie je zvolaná v súlade s rokovacím poriadkom. Včera sme dostali pozvánku na rokovanie dnešnej schôdze aj s bodmi programu, ktoré navrhla skupina poslancov prerokovať, hoci vláda Slovenskej republiky rokuje o návrhoch zákonov až dnes. Teda nedá sa navrhnúť na rokovanie schôdze niečo, čo ešte neexistuje. Preto pán predseda, namietam spôsob, akým bola táto schôdza zvolaná. Rešpektujem vaše právo podľa Ústavy Slovenskej republiky zvolať schôdzu kedykoľvek, nemôžem však súhlasiť s tým, aby ste ako naj....