Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
10. 6. 2010 15:00:29 - 15:12:26 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Tibor (-) - poslanec Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
...Hugo napísal román, jeden  román s názvom, rozmýšľajte...
 
10. 6. 2010 14:58:10 - 15:00:11 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Tibor (-) Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Jarjabek Dušan, vieš, v podstate nezáleží ani na tom, čo sa objaví v médiách. Tu záleží na tom, čo bude prenesené do budúcnosti tými, ktorí budú ďalej vykonávať verejné mandáty. To je dôležité. Ďalšia vec, ja si myslím, že netreba robiť z médií nepriateľov a apriori ich stavať do nejakej polohy proti nám. Skôr si myslím, že ich treba zaujať a dať priestor na to, aby sa veci diskutovali. A skôr či neskôr, bez ohľadu na to, aký bude postoj konkrétneho média ku konkrétnej téme alebo človeku, ale skôr či neskôr pochopí aj ten, kto je negatívne zameraný, že v diskusii bolo nejaké racionálne jadro a oplatí sa o tom hovoriť.
Viete, ak niekto hovorí, že založí fond. No dobre, tak iste, nie je to predvolebné vystúpenie, ten fond v trnavskom kraji funguje dva roky a pomáha ľuďom. A je tam združených viacej ako 50 % všetkých miest a obcí kraja. Nebolo to jednoduché. Ani dať návrh, ani dať návrh stanov tohto fondu, ani presvedčiť ľudí, aby tam vstúpili. Ale znovu hovorím, súdružnosť a spolupatričnosť, to musí byť životný princíp a nielen politické heslo. A ak ľudia pochopia, že to má byť životný princíp, tak časom tam bude 100-percentná  účasť.
K rečníkovi č. 2. Mňa neprekvapuje to, čo poviem teraz, zopakujem. Závisť je naozaj silný ľudský cit. Presviedčam sa o tom denno denne. Tu bol podaný dôkaz. Ďalšia vec, viete, ešte možno. Viktor Hugo napísal román, jeden román s názvom rozmýšľajte.
10. 6. 2010 14:44:22 - 14:53:33 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Tibor (-) Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
 Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, naozaj som presvedčený, že s pomocou netreba otáľať a čím dlhšie sa hovorí, tým neskôr príde, preto sa ospravedlňujem, že tiež prispejem  pár minútami k oneskoreniu. Ale predsa len cítim potrebu niečo povedať. Vážení, ak chceme, aby ľudia prišli k voľbám, aby mali úctu k politikom, politici musia ukázať, že majú úctu k k občanovi, že chápu je problémy, musia ukázať, že súdržnosť a spolupatričnosť, to nie sú len táraniny v predvolebnom boji, ale že to sú princípy podľa ktorých žijeme. Každý snáď, kto sedí v tejto snemovni vie, že mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne opatrenia. Myslím že každý vie, že výkonná moc má legálne právo predkladať návrhy na riešenia mimoriadnych situácií, aj keď by sa nám nepáčili, alebo by sme vedeli lepšie. Každý vie, aké sú v tomto parlamente počty a každý vie, že vládny návrh ...  Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne opatrenia. Myslím, že každý vie, že výkonná moc má legálne právo predkladať návrhy na riešenia mimoriadnych situácií aj keď by sa nám nepáčili, alebo by sme vedeli lepšie. Každý vie, aké sú v tomto parlamente počty. A každý vie, že vládny návrh prejde. Prečo sa o tom bavíme? No, lebo chce sa každý predviesť čo jeho strana.
Vážení, vláda urobila návrh, ktorý čiastočne, čiastočne nahrádza všetko to, čo bolo za 20 rokov zanedbané. Viete, zaoberám sa touto otázkou roky. Čo sa týka protipovodňových opatrení, čo sa týka zádržnej schopnosti územia, aby udržala dažďové vody. Nikto neurobil toľko, čo mohol urobiť. Ani z ďaleka. A uvedomme si, že jedna vláda bola štyri roky, iná bola osem rokov, ďalšia šesť a ešte predtým nejaká dva roky, ale každý sa rozhodol pre nejaké priority.
Uvedomme si, že to, čo riešime, je len následok niečoho, čo sme mohli urobiť lepšie. Či už vysadiť viacej stromov, či už rozdeliť veľké poľnohospodárske výmeny na menšie celky a sadiť plodiny inak, než dolu brehom, ale po vrstevnici, alebo sa mohli budovať zádrže na potokoch, mohli sa budovať suché poldre, ktoré boli častokrát zastavené, malo sa robiť na prietočných profiloch tých tokov, ktoré vodu potom brzdia, nerobí sa. A samozrejme, mali sa robiť aj opatreńia a učiť ľudí ako sa správať.
Vážení, ale to nie je len otázka vlády. Každý, kto sa s týmto problémom trochu zoznámi, tak vie, že to je otázka miestnych samospráv, územné nemajú v tom žiadnu kompetenciu, ale niektoré robia. Že je to otázka vlastne každého, kto má niekde svoj domov.Takže, nekydať len na vládu, pretože, jednoducho to neobstojí.
Pozrite sa, keby sme boli urobili to, čo malo byť urobené dávno, možno ani to by nestačilo. Už tu bolo povedané, že niekde padlo 400 milimetrov za mesiac. Ja bývam v obci, kde padne tak 400 až 600 do roka. Za mesiac padlo 240 a boli vytopení aj ľudia, ktorí celkom nebývajú v oblastiach, ktoré by boli záplavové. Je to naozaj mimoriadna situácia.
Tak dajme priestor na to, aby sa využil mimoriadny nástroj, aby išiel rýchlo k tým ľuďom, ktorí na to čakajú. Poznám ľudí a navštívil som lokality, ktorí nemôžu ísť dva týždne vo vlastnom dome na toaletu. Jednoducho sa to nedá. Ľudí, ktorým voda zničila záhradky, úrodu, zvieratá sa utopili. Poľnohospodári tisíce pôd v kraji, ktorý nie je až tak ohrozený, ale tisíce hektárov sú zaliate a ešte dlho budú zaliate. To, čo dneska spravíme, to je takáto maličká omrvinka, ktorá trošku uľahčí život ľuďom, ktorí priamo tými povodňami trpia.
Ja nechcem dávať žiadne návrhy, len chcem upozorniť na to, že riešenie nie je len otázkou vlády, ale je to otázka pre každého, kto zastáva verejnú funkciu. A je jedno, či je starosta, alebo je župan, alebo je prednosta obvodného úradu, alebo je minister životného prostredia, alebo pôdohospodárstva. Je to jedno. Každý má prispieť k riešeniu svojím dielom.
Veľmi sa ma dotklo, čo tu bolo povedané na adresu županov. Som úradujúci predseda SK osmičky. Župani sú muži, ktorí dostali priamy mandát od občana. Niektorí opakovane. Občania županov poznajú na rozdiel od mnohých poslancov, ktorí sedia v parlamente. A občania im dôveru dali opäť. Sú to ľudia, ktorí riešia tiež problémy v prvej línii ako starostovia a ako primátori obcí. Tak ich nenapádajte, je to nezodpovedné, nezakladá sa to na pravde. Je to obyčajná lož. Kto tvrdí to, že župad zadá niečo drahšie, dokonca v násobkoch, ako to stojí.
Veď vy si uvedomte jedno. Že v tých dedinách spochybňujete, či pomoc príde k adresátovi. Tam jeden vedľa druhého utrpel škody. Keby ste sa išli pozrieť, vedeli by ste o tom. Tí ľudia sa najlepšie kontroľujú jeden druhého a vedia, kto čím trpí, pretože majú spoločné problémy a vidia si do kuchyne. Tie peniaze, ak ich má rozdeliť starosta, no, vážení, ja mu to nezávidím. Pretože starostov dnes ľudia napádajú za to, že im nečerpajú vodu z pivníc, aj keď najlepším riešením v situácii, keď sú vysoké hladiny spodných vôd, je vodu nečerpať z tej pivnice. Lebo tam bude o to lepšie natekať o čo viac a rýchlejšie sa vyčerpá.
Ľudia nechápu súvislosti, že pivnica a 500 metrov vzdialené jazero sú spojené nádoby. Bohužiaľ, sú v ohrození. A my ich ešte znervózňujeme tých ľudí viacej tým, že tu tárame nezmysly, dovolím si to zopakovať nezmysly, o národnom futbalovom štadióne a o tom, že dajme 27 miliónov eur na túto problematiku.
Vážení, tak ešte niečo k tomu poviem. Ten, kto reálne niečo staval a vie, že ak má preinvestovať v jednom roku 100 alebo 200 alebo 300 miliónov korún, tak musí dopredu spraviť na to hospodárske zmluvy. Musí spraviť nejaký harmonogram. V tých zmluvách sú sankčné podmienky, ak sa nedodržia. Čiže ja hovorím, predisponovanie 27 miliónov korún z národného futbalového štadióna, ktorý Slovensko potrebuje tiež, na túto problematiku by znamenalo, že stratíme. Stratíme jednoducho peniaze. Pretože prinajmenšom na sankciách by sme stratili. Ten, kto podpisoval jednu hospodársku zmluvu na nejakú investíciu, dobre o tom vie. A môže hovoriť čokoľvek.
Ďalšia vec. Viete, dozvedel som sa, že prenos bude až po voľbách. To som veľmi rád. Preto môžem dať aj ja návrh. Ak nám naozaj záleží na ľuďoch, páni, schválme to, čo výkonná moc navrhla, čo jednoducho môže prejsť, čo ľuďom trochu pomôže. A poďme ďalej teda. Založme všetci a nie ja sa podpíšem na 150. miesto. Založme občianske združenie Propatria, alebo Náš dom Slovensko, alebo Pomocná ruka, alebo Sami sebe. A dajme teda bez toho, aby sme o tom rozprávali, jeden poslanecký plat. Alebo niečo iné. Hovorím, napíšem sa na 150. miesto. Nech sa napíšu lídri politických strán na prvé miesto, ale ukážme ľuďom, že nám na nich záleží. Pretože touto diskusiou ukazujeme, že síce vieme, ale necítime. Viete, a vedieť a cítiť, je obrovský rozdiel. Tak ukážme že cítime, nediskutujme dlho, schválne to, čo reálne všetci dobre viete, že prejde a zaoberajme sa tým, čo sa dá urobiť v budúcnosti.
Pretože riešenie problematiky záplav nie je otázka ani jednoho vládneho obdobia, nie to ešte jednej vlády, lebo tá sa môže za jedno vládne obdobie zmeniť. Je to otázka systémového riadenia štátu. Protipovodňové opatrenia, to sú základné infraštruktúrne opatrenia, ktoré sa neuskutočňujú ani 10, ani 20 rokov, ale vylepšujú sa systematicky. Ako budovanie ciest, takisto aj budovanie protipovodňových opatrení musí byť systematicky nikdy neprerušená práca.
Takže páni, občania, pripravil som vás o pár minút, dostanete peniaze neskôr, ale teraz by sme to mohli urýchliť. Tak skúsme. Ďakujem. (Potlesk.)
10. 6. 2010 13:50:16 - 13:51:07 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Tibor (-) Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Ja osobne si myslím páni,  že v tomto prípade diskusia o priamej, nepriamej novele je irelevantná. Ten kto niečo v živote budoval, či už staval dom, alebo nebodaj budoval niečo také ako je národný futbalový štadión, ktorý bezpochyby Slovensko potrebuje vie, že ak nejaký rok zastaví financovanie, či už vlastného domu alebo ciest, alebo štadióna, takže si sám spôsobí škodu. Pretože ak zastaví, bude musieť použiť ďalšie prostriedky na konzervovanie stavby v súčasnom stave a na budúci rok ak bude chcieť tu stavbu rozbehnúť, bude na to potrebovať oveľa viac.
Ale tomuto zrejme, tomuto čo som povedal, zrejme budú rozumieť len tí, ktorí reálne v živote niečo stavali. Ďakujem za pozornosť.

 
10. 6. 2010 11:10:51 - 11:12:43 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mikuš, Tibor (-) Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
 Ďakujem pekne za slovo. Len dve krátke, stručné poznámky. Čo sa týka riadenia dažďovej vody a zvyšovania zádržnej schopnosti územia, zádržnej schopnosti vody. Je to z drvivej väčšiny úloha, ktorú má plniť ministerstvo pôdohospodárstva a má ju plniť dlhé roky. Ako ju plní, môžeme sa pozrieť na to, aby sú posadené povedzme kukurica, alebo iné obilniny na svahoch.
Takže, myslím si, že to je úloha tých, ktorí tam sedeli a dlhodobo sa tým mali zaoberať.
Čo sa týka krízového fondu, nuž neviem, či je to tajomstvo, ale v jednom samosprávnom kraji na Slovensku takýto fond existuje a existuje dva roky, ale môžem vám povedať, že nikoho to nezaujímalo v časoch, keď bolo relatívne dobre. 
Viete, ak chce človek niečo vyriešiť seriózne, tak nemôže začať robiť povedzme požiarne opatrenia, keď mu horí dom. To musí robiť v kľude. Čiže je to  celospoločenská úloha, ktorou treba aby sa zaoberali nielen vláda, to by bolo príliš jednoduché, ale máme tu samosprávne orgány, ktoré musia cítiť potrebu viesť občanov k spolupatričnosti k súdržnosti a teda k snahe v dobrých časoch odkladať si, aby sme mohli pomôcť tým, ktorí sa dostanú do ťažkej situácie. Chcem povedať len jedno, príklad máme, príklad funguje, nie je jednoduché niečo takéto dať dokopy a zároveň hovorím, nie páni, to nie je len otázka vláda, to je otázka všetkých, ktorí pôsobia vo všetkých, ktorí pôsobia vo verejných funkciách, či už miestnej samospráve, ale v územnej samospráve.  Ďakujem.