Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
3. 8. 2010 14:18:45 - 14:18:55 3. schôdza NR SR - 1. deň - utorok - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
9.
Ja pozývam členov výboru pre sociálne veci do zasadačky č. 245 na druhom poschodí okamžite teraz.
10. 6. 2010 14:23:32 - 14:25:01 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
 Pán poslanec Burian vaše vystúpenie  bolo trošku zmeteným, nerozumiem prečo máte problém s tým, že my chceme napríklad zmeniť aj zákon o  štátnom rozpočte, veď to je  naša náplň pracovná, my môžme hoci ktorý zákon zmeniť a najmä keď  je mimoriadna schôdza v skrátenom konaní a rokujeme o povodniach a o pohrome o živelnej pohrome, nerozumiem prečo vás to znepokojuje veď to je úplne  normálne.  Vaše poznámky o Grécku, o tom aká to  bude pôžička  to niekedy  inokedy budem komentovať. A vôbec  nemám záujem, ani ma to nenapadlo znevažovať   ľudí postihnutých povodňami, prosím vás čo sú to za závery ako ste prišli k takýmto postrehom, že my chceme   znevažovať občanov, naopak  pán kolega, veď  poďme to odhlasovať v čom je problém, vy navrhujete 4 milióny eur tu v pléne padol návrh, aby sme postihnutým povodňami dali viac, aj tak to bude len zlomok, len symbolický zlomok škôd, ktoré  povodne napáchali, ale podľa  toho, ako vy vystupujete, vy bude hlasovať  proti v  poriadku odhlasujme to a nemusíme sa tu zdržovať ďalej pán kolega. 
10. 6. 2010 14:09:41 - 14:10:52 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ja sa chcem zamerať na vecnosť toho problému, a teda reagujem na pána poslanca Janiša, na vecnosť problému tak, ako po nej volá aj môj kolega Číž. Aj mne tu chýba, v tomto návrhu aspoň informácia kto bude rozhodovať o vyčlenených prostriedkoch a akým spôsobom. To tu malo byť tiež, nie? Veď to je samozrejmá požiadavka. Páni kolegovia, veď môžeme a ja budem za to hlasovať, spolu rozhodneme aj o tých prostriedkoch, aj o ich výške, ale aj o ich rozdelení. KDH súhlasí s návrhom, aby peniaze od politických strán išli občnom poškodeným povodňami. Ale aby to išlo na Úrad vlády Robertovi Ficovi a on s nimi bude nakladať ako so svojou rezervou doteraz, no tak musím vám povedať, že to je dosť veľká sila. Alebo inak, to sa má zdá byť trošku cynické, nie?
 
10. 6. 2010 13:49:43 - 13:50:14 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán podpredseda, ja to isté chcem zdôrazniť ako môj kolega Daniel Lipšic, je to priama novela zákona o štátnom rozpočte.
Pán kolega to prečítal, je to článok, nový čl. 3. Zaradiť za čl. 2 aj s nadpisom. Aj nadpisom, ktorý zákon tým pozmeňovacím návrhom ideme novelizovať.

 
10. 6. 2010 10:35:17 - 10:45:44 53.schôdza NR SR Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brocka, Július (KDH) Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážení členovia vládyk, dámy a páni, ja som rád, že dnes parlament rokuje a že sme vlastne až do skončenia nášho mandátu fungujúcim najvyšším zákonodarným orgánom, ktorý vie, čo sa patrí v ťažkých situáciách, ktoré krajina práve aj v týchto dňoch prežívala. Dnes na stretnutie nášho zboru je dostatočný dôvod. Veľké živelné pohromy a reakcia na ne to je ten prípad, keď tisícky občanov na Slovensku boli sužovaní v posledných dňoch nielen dlhotrvajúcimi dažďami, ale aj povodňami a ich majetok, niektorých, bol úplne zničený a mnohých bol výrazne poškodený. Oni potrebujú našu pomoc a je to výraz solidarity zo strany Národnej rady, je to výraz aj spoluúčasti na tom ich utrpení, aj naše snahy zmierniť tie škody a bolesti, najmä občanom v postihnutých oblastiach. Ale predsa len dovoľte mi pár poznámok, ktoré považujem za potrebné v tejto diskusii povedať. O filozofii návrhu nebude m diskutovať, teda nechcem vás zdržovať, pretože platí nielen na Slovensku, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Ale dnes sa veľmi diskutuje aj o inom. Na Slovensku sa diskutuje o účinnej protipovodňovej ochrane, čo sa urobilo, čo sa neurobilo, čo sa zanedbalo, a to nie je len o vláde ale o vládach, lebo to množstvo betónových a asfaltových plôch, ktoré sa posledné dve dasaťročia na Slovensku vznikli, bez náležitých investícií na druhej strane účinných opatrení, aby zadržali vodu na území a nestávalo sa to, čoho sme svedkami, že keď na Slovensku prší a leje, tak polovicu územia spláchne a druhú polovicu zatopí. Určite sa po týchto našich posledných skúsenostiach poučia mnohí, aj jednotliví občania, možno pri rozhodnutiach, pri tých svojich zásadných rozhodnutiach, napr. ako a kde budú stavať svoje príbytky. A týka sa to, samozrejme, aj štátu, lebo v otázke protipovodňovej ochrany je úloha štátu nezastupiteľná. Ale toto myslím si, že je téma možno na odborné konferenie a nielen na odborné konferencie mimovládnych organizácií, ja si myslím, že aj na konferencie príslušných ministerstiev slovenskej vlády. Apro po, mne sa vidí, že v tejto situácii, zhodou okolností je to ministerstvo životného prostredia. Je to čaro, možno časo nechceného, že nedávno vládna koalícia práve toto ministerstvo zrušila a argumenty boli najmä, že sa tým usporia peniaze v štátnom rozpočte. Z posledných vyjadrení aj ministrov po včerajšom rokovaní vlády verejnosťa zachytila, že sa vlastne nič neušetrí, a preto je možný návrh do budúcna, aj keď ho teda nebudem teraz podávať, že keďže to nebolo pravdepodobne múdre rozhodnutie vlády, zrušiť kľúčové ministerstvo, z hľadiska budúcich problémov krajiny, z hľadiska budúcich problémov Slovenska, ale aj jednej z najsilnejších agend v Európskej únii. Ale k tomu môjmu návrhu. Že znovu vytvoriť ministerstvo životného prostredia a nebud enás to stáť ani korunu. Myslím, že stačí na budovu vrátiť tú tabuľu, ktorá bola odtiaľ zobratá. Ale vážne, napadá mi aj otázka v tejto súvislosti, že čo je pre krajinu väčšie nešťastie? Povodne alebo nemúdra vláda. Dá sa na túto otázku odpovedať možno cez vyčíslenie škôd jedného alebo druhého. Už tu môj predrečník, Pavol Hrušovský, predseda nášho klubu hovoril o tom čísle, 268 mil. eur, zatiaľ vyčíslené, to sú materiálne škody. Samozrejme, tie morálne, pravdepodobne, ale to aj v prípade nemúdrej vlády, o tom by som ani nechcel v tejto chvíli diskutovať, ale tie škody materiálne, v Košickom kraji 150 mil. eur, v Nitrianskom viac ako 73 mil. eur, čiže v starej mene vláda odhaduje škody vo výške 8 mld. Sk. Musím povedať, že nemúdra vláda poškodila aj tých občanov, ktorých povodne ušetrili a oveľa väčšou sumou. A nechcem podrobne hovoriť, len napadajú ma také ako diaľnice, mýtny tender, emisie, nástenky, sociálne podniky, ale teraz nie, dámy a páni. Chcem hovoriť pár slov aj k otázke pomoci poškodeným a k jej výške. Nemožno vynechať aj rezervu predsedu vlády, aj o tom hovoril pár slov Pavol Hrušovský. Sme na začiatku júna a predseda vlády nie že vyčerpal rezervu, ktorá bola určená na celý rok, ale on vyčerpal dvakrát toľko prostriedkov, ako sme mu v rozpočte schváli na celý rok. No, dámy a páni, to tiež nie je výrazom rozumného hospodárenia. Vláda sa rozhodla po povodniach pomôcť a rozdeliť takmer 25 mil. eur. My teraz dodatočne ideme k tejto sume prihodiť časť alebo niekoľko miliónov eur. Chápem to, je to len symbol, to je, samozrejme nedokážeme odvrátiť, reps. nahradiť občanom, ktorí boli postihnutí, všetky tie škody, a preto Kresťanskodemokratické hnutie bude hlasovať za tento návrh, ktorý predkladá vláda. A takisto navrhujeme aj pridať. Navrhujeme aj pridať, lebo treba šetriť, naozaj keď sú ťažké časy, nakoniec veď o tom dnes každý hovorí a všetci o tom hovoria, my budeme šetriť aj kvôli Grécku a myslím si, že pre futbal, keďže môj kolega už naznačil, že kde by sme mohli ušetriť a ktoré prostriedky by sme mohli ešte použiť na náhradu škôd, tak ja si myslím, že pre futbal sme urobili v tejto situácii alebo v tejto dobe asi dosť. Proti zabráneniu povodní asi menej. O tom teda, čo sme urobili pre futbal a pre podporu futbalu by vedel možno viac hovoriť predseda vlády, o tej svojej rezerva. Ale ja vám poviem na záver jeden zaujímavý príbeh alebo príklad, ktorý ma napadol v súvislosti s futbalom, v súvislosti s tým našim návrhom, ktorý v druhom čítaní KDH predloží, aby sme paniaze, ktoré sú vyčlenené na budovanie národného futbalového štadiónu, aby sme jednoducho použili, ktoré sú vyčlenené v rozpočte, práve na túto udalosť.
Čo sme urobili pre futbal. Dámy a páni, ja som od Trnavy, v Trnave máme známy futbalový klub a keď bývajú vážne futbalové duely, naposledy jeden, ktorý bol s našim rivalom, tak 600 fanúšikov súpera prišlo do nášho mesta. 600 fanúšikov a títo fanúšikovia mobilizovali 700 príslušníkov Policajného zboru. Tých jazdcov, ťažkoodencov a ďalších. Tie náklady štátneho rozpočtu by vedel možno vyčísliť lepšie pán minister financií, ale boli niekoľko miliónov korún. Jeden futbalový zápas. Zhodou okolností sa v našom meste minulý víkend konalo iné podujatie, na ktoré neprišlo 600 fanúšikov, ale prišlo 15 tisíc mladých ľudí z celého Slovenska, dokonca aj z iných krajín Európy. Bol to festival Lumen, možno ste o tom počuli. Na tomto festivale bolo 15 tisíc mladých ľudí ..............
futbalový zápas, zhodou okolnosti sa v našom meste minulý víkend konalo iné podujatie, na ktoré neprišlo 600 fanúšikov, ale prišlo 15 tisíc mladých ľudí z celého Slovenska, dokonca aj z iných krajín Európy, bol to festival Lumen, možno ste o tom počuli. Na tomto festivale bolo 15 tisíc mladých ľudí a po skončení pravidelne, keď zasadajú vedenie  policajného zboru s vedením mesta prípadne župy tak bolo zaujímavé zistenie, že po tomto podujatí v našom meste sa neuskutočnili, neudiala, ani tá bežná kriminalita na ktorú sme v takom  veľkom krajskom meste zvyknutý. Dámy a páni aj táto epizóda, ktorá hovorí o tom, čo je podstatné a čo je dôležité ma inšpirovala sa podeliť s vami o tento zážitok. Pre futbal v tejto chvíli bohužiaľ sme urobili dosť, teraz sa musíme venovať iným podstatnejším veciam, preto kresťanskodemokratické hnutie tento návrh o ktorom rokujeme podporí.
Paška, Pavol,
Faktická poznámka pán poslanec Kahanec. Končím možnosť sa prihlásiť.