Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Kyselica, Lukáš
Číslo schôdze 78
Volebné obdobie 8
Dátum podania 13. 12. 2022

Ďalší predkladatelia
 • Drdul, Dominik
 • Vetrák, Milan

Podpísaní poslanci
 • Kyselica, Lukáš
 • Drdul, Dominik
 • Vetrák, Milan
 • Šipoš, Michal
 • Mihalik, Marcel
 • Majorová Garstková, Jana
 • Kavecká, Monika
 • Dobeš, Peter
 • Pleštinská, Zita
 • Remiášová, Anna
 • Šefčík, Marek
 • Liba, Peter
 • Kučera, Karol
 • Pročko, Jozef
 • Tóth, Vojtech

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1107 Lukáš Kyselica II 2 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1107 Lukáš Kyselica II 2 (62 KB)
List, ktorým poslanec Lukáš Kyselica oznamuje späťvzatie svojho podpisu pod týmto pozmeňujúcim návrhom (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) List, ktorým poslanec Lukáš Kyselica oznamuje späťvzatie svojho podpisu pod týmto pozmeňujúcim návrhom (28 KB)