Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Žitňanská, Jana
Číslo schôdze 75
Volebné obdobie 8
Dátum podania 25. 10. 2022 16:42


Podpísaní poslanci
 • Žitňanská, Jana
 • Vašečka, Richard
 • Šefčík, Marek
 • Šeliga, Juraj
 • Potocký, Milan
 • Drábiková, Lucia
 • Halák, Róbert
 • Andrejuvová, Anna
 • Karahuta, Jaroslav
 • Krajčír, Ľuboš
 • Krošlák, Ján
 • Kavecká, Monika
 • Hlinka, Jozef
 • Dobeš, Peter
 • Nemec, Richard

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1145 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1145 Jana Žitňanská II (61 KB)