Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Žitňanská, Jana
Číslo schôdze 75
Volebné obdobie 8
Dátum podania 21. 10. 2022

Ďalší predkladatelia
 • Drábiková, Lucia

Podpísaní poslanci
 • Žitňanská, Jana
 • Szőllős, Ján
 • Šipoš, Michal
 • Šofranko, Mária
 • Šefčík, Marek
 • Vons, Peter
 • Remiášová, Anna
 • Drábiková, Lucia
 • Drdul, Dominik
 • Fecko, Martin
 • Halák, Róbert
 • Kozelová, Monika
 • Majorová Garstková, Jana
 • Kremský, Peter
 • Luciak, Michal

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1149 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1149 Jana Žitňanská II (64 KB)