Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Zákon z 22. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Predkladateľ Šimko, Jozef
Číslo schôdze 72
Volebné obdobie 8
Dátum podania 27. 09. 2022


Podpísaní poslanci
 • Šimko, Jozef
 • Svrček, Miloš
 • Tabák, Romana
 • Vorobelová, Slavěna
 • Taraba, Tomáš
 • Čepček, Martin
 • Hajšelová, Petra
 • Kašper, Igor
 • Krošlák, Ján
 • Borguľa, Martin
 • Hlinka, Jozef
 • Hudecová, Eva
 • Kuffa, Filip
 • Krajčír, Ľuboš
 • Linhart, Patrick

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1084 Jozef Šimko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1084 Jozef Šimko II (86 KB)