Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách)

Predkladateľ Vetrák, Milan
Číslo schôdze 65
Volebné obdobie 8
Dátum podania 11. 05. 2022

Ďalší predkladatelia
 • Pročko, Jozef
 • Kozelová, Monika
 • Andrejuvová, Anna
 • Dobeš, Peter
 • Drdul, Dominik
 • Fecko, Martin
 • Gyimesi, György
 • Horváthová, Eva
 • Kerekréti, Ján
 • Krajčí, Marek
 • Kremský, Peter
 • Kučera, Karol
 • Kyselica, Lukáš
 • Liba, Peter
 • Majorová Garstková, Jana
 • Marcinčin, Radovan
 • Mierna, Anna
 • Mihalik, Marcel
 • Nemec, Richard
 • Pleštinská, Zita
 • Remiášová, Anna
 • Szőllős, Ján
 • Šefčík, Marek
 • Šíbl, Jaromír
 • Šofranko, Mária
 • Šudík, Tomáš
 • Tóth, Vojtech
 • Vašečka, Richard
 • Vons, Peter

Podpísaní poslanci
 • Pročko, Jozef
 • Kyselica, Lukáš
 • Kozelová, Monika
 • Šofranko, Mária
 • Majorová Garstková, Jana
 • Gyimesi, György
 • Andrejuvová, Anna
 • Pleštinská, Zita
 • Kučera, Karol
 • Šefčík, Marek
 • Drdul, Dominik
 • Remiášová, Anna
 • Vašečka, Richard
 • Dobeš, Peter
 • Mihalik, Marcel
 • Nemec, Richard
 • Kremský, Peter
 • Šudík, Tomáš
 • Liba, Peter
 • Vetrák, Milan
 • Šíbl, Jaromír
 • Mierna, Anna
 • Fecko, Martin
 • Horváthová, Eva
 • Marcinčin, Radovan
 • Tóth, Vojtech
 • Szőllős, Ján
 • Vons, Peter
 • Krajčí, Marek
 • Kerekréti, Ján

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0898 Milan Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0898 Milan Vetrák II (107 KB)