Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa odsudzujú činy Ruskej federácie, prezidenta a hlavného veliteľa ozbrojených síl Ruskej federácie Vladimíra Putina, ozbrojených síl Ruskej federácie a jej veliteľov voči zvrchovanému a demokratickému štátu Ukrajina ako akt bezdôvodnej vojenskej agresie, vrátane zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov

Predkladateľ Blanár, Juraj
Číslo schôdze 65
Volebné obdobie 8
Dátum podania 10. 05. 2022


Podpísaní poslanci
  • Blanár, Juraj

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0967 Juraj Blanár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0967 Juraj Blanár II (44 KB)