Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Žiadosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

Predkladateľ Faič, Vladimír
Číslo schôdze 65
Volebné obdobie 8
Dátum podania 03. 05. 2022


Podpísaní poslanci
  • Faič, Vladimír

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1010 Vladimír Faič II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1010 Vladimír Faič II (41 KB)