Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Žitňanská, Jana
Číslo schôdze 60
Volebné obdobie 8
Dátum podania 15. 03. 2022 17:48

Ďalší predkladatelia
 • Cmorej, Peter
 • Drábiková, Lucia
 • Krištúfková, Petra

Podpísaní poslanci
 • Žitňanská, Jana
 • Pčolinský, Peter
 • Šeliga, Juraj
 • Šipoš, Michal
 • Zemanová, Anna
 • Cmorej, Peter
 • Drábiková, Lucia
 • Hatráková, Katarína
 • Krištúfková, Petra
 • Kerekréti, Ján
 • Čekovský, Kristián
 • Potocký, Milan
 • Vaňová, Jarmila
 • Péter, Monika
 • Kozelová, Monika
 • Halák, Róbert

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0836 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0836 Jana Žitňanská II (68 KB)