Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Žitňanská, Jana
Číslo schôdze 60
Volebné obdobie 8
Dátum podania 15. 03. 2022 17:19

Ďalší predkladatelia
 • Ledecký, Vladimír

Podpísaní poslanci
 • Žitňanská, Jana
 • Vaňová, Jarmila
 • Potocký, Milan
 • Ledecký, Vladimír
 • Drábiková, Lucia
 • Cmorej, Peter
 • Hatráková, Katarína
 • Krištúfková, Petra
 • Kerekréti, Ján
 • Čekovský, Kristián
 • Péter, Monika
 • Šofranko, Mária
 • Halák, Róbert
 • Kozelová, Monika
 • Lehotský, Tomáš

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0834 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0834 Jana Žitňanská II (72 KB)