Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

Predkladateľ Kéry, Marián
Číslo schôdze 57
Volebné obdobie 8
Dátum podania 08. 02. 2022

Ďalší predkladatelia
  • Fico, Robert
  • Faič, Vladimír

Podpísaní poslanci
  • Fico, Robert
  • Faič, Vladimír
  • Kéry, Marián

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0879 Marián Kéry II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0879 Marián Kéry II (109 KB)