Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Gyimesi, György
Číslo schôdze 55
Volebné obdobie 8
Dátum podania 01. 02. 2022 16:02

Ďalší predkladatelia
 • Hlinka, Jozef
 • Šeliga, Juraj
 • Vetrák, Milan

Podpísaní poslanci
 • Čekovský, Kristián
 • Gyimesi, György
 • Hlinka, Jozef
 • Šeliga, Juraj
 • Šipoš, Michal
 • Šudík, Tomáš
 • Tabák, Romana
 • Potocký, Milan
 • Mičovský, Ján
 • Drdul, Dominik
 • Szőllős, Ján
 • Zajačik, Vladimír
 • Vetrák, Milan
 • Vašečka, Richard
 • Zemanová, Anna
 • Fecko, Martin
 • Kavecká, Monika
 • Hus, Igor
 • Sloboda, Radovan
 • Záborská, Anna

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0755 György Gyimesi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0755 György Gyimesi II (1,27 MB)