Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Zuzany ŠEBOVEJ, Márie ŠOFRANKO a Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľka Zuzana Šebová vzala listom z 29. septembra 2021 späť svoj podpis k návrhu tohto zákona.) (Navrhovateľka Mária Šofranko vzala listom z 1. decembra 2021 späť svoj podpis k návrhu tohto zákona.)

Predkladateľ Žitňanská, Jana
Číslo schôdze 51
Volebné obdobie 8
Dátum podania 09. 12. 2021

Ďalší predkladatelia
 • Šofranko, Mária
 • Sloboda, Radovan
 • Šeliga, Juraj
 • Šudík, Tomáš
 • Tabák, Romana
 • Pivková, Alexandra
 • Šuteková, Miriam
 • Lehotský, Tomáš
 • Luciak, Michal
 • Kavecká, Monika
 • Majorová Garstková, Jana
 • Drábiková, Lucia
 • Mierna, Anna
 • Vašečka, Richard
 • Vons, Peter
 • Nemec, Richard
 • Šipoš, Michal
 • Kučera, Karol
 • Bittó Cigániková, Jana

Podpísaní poslanci
 • Žitňanská, Jana
 • Šofranko, Mária
 • Bittó Cigániková, Jana
 • Sloboda, Radovan
 • Šeliga, Juraj
 • Šudík, Tomáš
 • Tabák, Romana
 • Pivková, Alexandra
 • Šuteková, Miriam
 • Lehotský, Tomáš
 • Luciak, Michal
 • Kavecká, Monika
 • Majorová Garstková, Jana
 • Drábiková, Lucia
 • Mierna, Anna
 • Vašečka, Richard
 • Vons, Peter
 • Nemec, Richard
 • Šipoš, Michal
 • Kučera, Karol

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0658 Žitňanská Jana II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0658 Žitňanská Jana II (139 KB)