Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republíky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Krúpa, Juraj
Číslo schôdze 51
Volebné obdobie 8
Dátum podania 30. 11. 2021 11:35


Podpísaní poslanci
 • Krúpa, Juraj
 • Kremský, Peter
 • Šipoš, Michal
 • Čekovský, Kristián
 • Halák, Róbert
 • Mihalik, Marcel
 • Stančík, Andrej
 • Šefčík, Marek
 • Šíbl, Jaromír
 • Potocký, Milan
 • Pleštinská, Zita
 • Vaňová, Jarmila
 • Drdul, Dominik
 • Dobeš, Peter
 • Hus, Igor
 • Horváthová, Eva
 • Zemanová, Anna

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0709 Juraj Krúpa II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0709 Juraj Krúpa II (78 KB)