Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Šudík, Tomáš
Číslo schôdze 51
Volebné obdobie 8
Dátum podania 24. 11. 2021 19:05

Ďalší predkladatelia
 • Kučera, Karol
 • Šofranko, Mária
 • Vetrák, Milan

Podpísaní poslanci
 • Šudík, Tomáš
 • Šefčík, Marek
 • Potocký, Milan
 • Vons, Peter
 • Šofranko, Mária
 • Drdul, Dominik
 • Kučera, Karol
 • Tabák, Romana
 • Tóth, Vojtech
 • Šipoš, Michal
 • Kašper, Igor
 • Linhart, Patrick
 • Szőllős, Ján
 • Sloboda, Radovan
 • Vetrák, Milan
 • Šíbl, Jaromír
 • Nemec, Richard
 • Majorová Garstková, Jana

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0718 Tomáš Šudík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0718 Tomáš Šudík II (79 KB)