Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Drábiková, Lucia
Číslo schôdze 51
Volebné obdobie 8
Dátum podania 23. 11. 2021

Ďalší predkladatelia
 • Drábiková, Lucia
 • Krištúfková, Petra
 • Šeliga, Juraj

Podpísaní poslanci
 • Brisudová, Martina
 • Andrejuvová, Anna
 • Dostál, Ondrej
 • Lehotský, Tomáš
 • Šipoš, Michal
 • Šeliga, Juraj
 • Pivková, Alexandra
 • Drábiková, Lucia
 • Dobeš, Peter
 • Kavecká, Monika
 • Mierna, Anna
 • Tóth, Vojtech
 • Vons, Peter
 • Zajačik, Vladimír
 • Krištúfková, Petra
 • Halák, Róbert
 • Žitňanská, Jana

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0707 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0707 Jana Žitňanská II (68 KB)