Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Drábiková, Lucia
Číslo schôdze 51
Volebné obdobie 8
Dátum podania 23. 11. 2021

Ďalší predkladatelia
 • Drábiková, Lucia
 • Krištúfková, Petra
 • Šeliga, Juraj

Podpísaní poslanci
 • Žitňanská, Jana
 • Šeliga, Juraj
 • Lehotský, Tomáš
 • Andrejuvová, Anna
 • Dostál, Ondrej
 • Pivková, Alexandra
 • Šipoš, Michal
 • Drábiková, Lucia
 • Dobeš, Peter
 • Brisudová, Martina
 • Kavecká, Monika
 • Mierna, Anna
 • Krištúfková, Petra
 • Halák, Róbert
 • Tóth, Vojtech
 • Vons, Peter
 • Zajačik, Vladimír

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0703 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0703 Jana Žitňanská II (88 KB)