Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Šofranko, Mária
Číslo schôdze 48
Volebné obdobie 8
Dátum podania 19. 10. 2021

Ďalší predkladatelia
 • Nemec, Richard
 • Šudík, Tomáš

Podpísaní poslanci
 • Šofranko, Mária
 • Šefčík, Marek
 • Nemec, Richard
 • Kučera, Karol
 • Hatráková, Katarína
 • Brisudová, Martina
 • Mierna, Anna
 • Kavecká, Monika
 • Remiášová, Anna
 • Vons, Peter
 • Zajačik, Vladimír
 • Pročko, Jozef
 • Kozelová, Monika
 • Liba, Peter
 • Majorová Garstková, Jana
 • Kozarec, Sebastián

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0640 Mária Šofranko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0640 Mária Šofranko II (59 KB)