Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Šofranko, Mária
Číslo schôdze 48
Volebné obdobie 8
Dátum podania 19. 10. 2021


Podpísaní poslanci
 • Šofranko, Mária
 • Šefčík, Marek
 • Remiášová, Anna
 • Pročko, Jozef
 • Zajačik, Vladimír
 • Vons, Peter
 • Nemec, Richard
 • Hatráková, Katarína
 • Brisudová, Martina
 • Kučera, Karol
 • Kavecká, Monika
 • Mierna, Anna
 • Halák, Róbert
 • Kozelová, Monika
 • Liba, Peter
 • Majorová Garstková, Jana

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0639 Mária Šofranko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0639 Mária Šofranko II (53 KB)
List, ktorým Mária Šofranko oznamuje späťvzatie svojho podpisu pod návrhom zákona (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) List, ktorým Mária Šofranko oznamuje späťvzatie svojho podpisu pod návrhom zákona (29 KB)