Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Šudík, Tomáš
Číslo schôdze 48
Volebné obdobie 8
Dátum podania 19. 10. 2021

Ďalší predkladatelia
 • Pollák, Peter
 • Šofranko, Mária
 • Vaňová, Jarmila

Podpísaní poslanci
 • Šudík, Tomáš
 • Šofranko, Mária
 • Pollák, Peter
 • Tóth, Vojtech
 • Ňarjaš, Erik
 • Kyselica, Lukáš
 • Kavecká, Monika
 • Šefčík, Marek
 • Nemec, Richard
 • Vaňová, Jarmila
 • Pročko, Jozef
 • Vons, Peter
 • Fecko, Martin
 • Potocký, Milan
 • Tabák, Romana
 • Šíbl, Jaromír
 • Kozarec, Sebastián

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0640 Tomáš Šudík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0640 Tomáš Šudík II (101 KB)