Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona o významných investíciách

Predkladateľ Drdul, Dominik
Číslo schôdze 40
Volebné obdobie 8
Dátum podania 28. 09. 2021 14:23

Ďalší predkladatelia
 • Karahuta, Jaroslav
 • Vetrák, Milan

Podpísaní poslanci
 • Vetrák, Milan
 • Tabák, Romana
 • Hatráková, Katarína
 • Nemec, Richard
 • Stančík, Andrej
 • Drdul, Dominik
 • Kavecká, Monika
 • Horváthová, Eva
 • Šefčík, Marek
 • Vaňová, Jarmila
 • Kozelová, Monika
 • Lukáč, Jozef
 • Hudecová, Eva
 • Hajšelová, Petra
 • Šíbl, Jaromír
 • Karahuta, Jaroslav
 • Marcinčin, Radovan
 • Szőllős, Ján

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0560 Dominika Drdul II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0560 Dominika Drdul II (174 KB)