Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vážnym sociálnym dopadom výrazného rastu cien elektriny, plynu a tepla pre slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022 a k ohrozeniu finančných záujmov Slovenskej republiky v súvislosti s otvorením prevádzky medzinárodného plynovodu Nord Stream 2

Predkladateľ Pellegrini, Peter
Číslo schôdze 40
Volebné obdobie 8
Dátum podania 28. 09. 2021


Podpísaní poslanci
  • Pellegrini, Peter

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0687 Peter Pellegrini II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0687 Peter Pellegrini II (71 KB)