Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Drdul, Dominik
Číslo schôdze 35
Volebné obdobie 8
Dátum podania 23. 07. 2021 15:51

Ďalší predkladatelia
 • Dostál, Ondrej
 • Šeliga, Juraj
 • Vetrák, Milan

Podpísaní poslanci
 • Dostál, Ondrej
 • Drdul, Dominik
 • Čekovský, Kristián
 • Andrejuvová, Anna
 • Karahuta, Jaroslav
 • Kremský, Peter
 • Krúpa, Juraj
 • Kozarec, Sebastián
 • Kyselica, Lukáš
 • Kuriak, Milan
 • Mihalik, Marcel
 • Šeliga, Juraj
 • Vetrák, Milan
 • Vašečka, Richard
 • Potocký, Milan
 • Šíbl, Jaromír
 • Pleštinská, Zita
 • Vaňová, Jarmila

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0562 Dominik Drdul II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0562 Dominik Drdul II (52 KB)