Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Krištúfková, Petra
Číslo schôdze 32
Volebné obdobie 8
Dátum podania 22. 06. 2021 17:36

Ďalší predkladatelia
  • Cmorej, Peter
  • Hlinka, Jozef
  • Kučera, Karol
  • Žitňanská, Jana

Podpísaní poslanci

    Hlasovanie o návrhu -


    Dokumenty

    Aktuálne žiadne dokumenty