Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Lehotský, Tomáš
Číslo schôdze 28
Volebné obdobie 8
Dátum podania 04. 05. 2021 15:23

Ďalší predkladatelia
 • Hlinka, Jozef
 • Kuriak, Milan
 • Viskupič, Marián

Podpísaní poslanci
 • Hlinka, Jozef
 • Kuriak, Milan
 • Lehotský, Tomáš
 • Laurenčík, Milan
 • Leščáková, Viera
 • Viskupič, Marián
 • Pleštinská, Zita
 • Pivková, Alexandra
 • Šeliga, Juraj
 • Šuteková, Miriam
 • Vaňová, Jarmila
 • Žiak, Miroslav
 • Marcinková, Vladimíra
 • Hattas, Marek
 • Ledecký, Vladimír
 • Mierna, Anna
 • Ňarjaš, Erik
 • Benčík, Ján
 • Majorová Garstková, Jana

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0435 Tomáš Lehotský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0435 Tomáš Lehotský II (94 KB)