Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Lehotský, Tomáš
Číslo schôdze 25
Volebné obdobie 8
Dátum podania 31. 03. 2021 10:38

Ďalší predkladatelia
 • Kašper, Igor
 • Pleštinská, Zita
 • Zemanová, Anna

Podpísaní poslanci
 • Lehotský, Tomáš
 • Pleštinská, Zita
 • Zemanová, Anna
 • Marcinková, Vladimíra
 • Kašper, Igor
 • Hattas, Marek
 • Benčík, Ján
 • Letanovská, Andrea
 • Leščáková, Viera
 • Krajčír, Ľuboš
 • Šuteková, Miriam
 • Vons, Peter
 • Žitňanská, Jana
 • Kazda, Radovan
 • Jílek, Rastislav
 • Brisudová, Martina
 • Kavecká, Monika
 • Kozelová, Monika
 • Majorová Garstková, Jana
 • Herák, Ján
 • Liba, Peter

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0390 Tomáš Lehotský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0390 Tomáš Lehotský II (127 KB)