Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Krajniak, Milan
Číslo schôdze 25
Volebné obdobie 8
Dátum podania 30. 03. 2021 15:05

Ďalší predkladatelia
 • Cmorej, Peter
 • Drábiková, Lucia
 • Žitňanská, Jana

Podpísaní poslanci
 • Drábiková, Lucia
 • Krajniak, Milan
 • Žitňanská, Jana
 • Dobeš, Peter
 • Benčík, Ján
 • Pleštinská, Zita
 • Lehotský, Tomáš
 • Marcinková, Vladimíra
 • Šuteková, Miriam
 • Hajšelová, Petra
 • Goga, Ľudovít
 • Kavecká, Monika
 • Kyselica, Lukáš
 • Majorová Garstková, Jana
 • Cmorej, Peter

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0374 Milan Krajniak II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0374 Milan Krajniak II (145 KB)