Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie

Predkladateľ Blanár, Juraj
Číslo schôdze 24
Volebné obdobie 8
Dátum podania 24. 02. 2021

Ďalší predkladatelia
  • Fico, Robert
  • Faič, Vladimír
  • Susko, Boris
  • Valocký, Jozef

Podpísaní poslanci

    Hlasovanie o návrhu -


    Dokumenty

    8 0430 Juraj Blanár II 1 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0430 Juraj Blanár II 1 (86 KB)