Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Šeliga, Juraj
Číslo schôdze 23
Volebné obdobie 8
Dátum podania 26. 01. 2021

Ďalší predkladatelia
 • Dostál, Ondrej
 • Lehotský, Tomáš
 • Vetrák, Milan

Podpísaní poslanci
 • Šeliga, Juraj
 • Lehotský, Tomáš
 • Leščáková, Viera
 • Benčík, Ján
 • Kollár, Boris
 • Hattas, Marek
 • Šuteková, Miriam
 • Letanovská, Andrea
 • Valášek, Tomáš
 • Vetrák, Milan
 • Šipoš, Michal
 • Pčolinský, Peter
 • Žitňanská, Jana
 • Dostál, Ondrej
 • Kollár, Miroslav

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0324 Juraj Šeliga II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0324 Juraj Šeliga II (66 KB)