Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona o reforme súdnictva

Predkladateľ Drdul, Dominik
Číslo schôdze 18
Volebné obdobie 8
Dátum podania 03. 12. 2020

Ďalší predkladatelia
 • Vetrák, Milan

Podpísaní poslanci
 • Potocký, Milan
 • Svrček, Miloš
 • Marcinčin, Radovan
 • Mihalik, Marcel
 • Lehotský, Tomáš
 • Krošlák, Ján
 • Jílek, Rastislav
 • Pollák, Peter
 • Zajačik, Vladimír
 • Bubnár, Jozef
 • Herák, Ján
 • Hus, Igor
 • Dobeš, Peter
 • Drdul, Dominik
 • Pleštinská, Zita

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0271 Dominik Drdul3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0271 Dominik Drdul3 II (114 KB)