Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona o reforme súdnictva

Predkladateľ Drdul, Dominik
Číslo schôdze 18
Volebné obdobie 8
Dátum podania 03. 12. 2020


Podpísaní poslanci
 • Jílek, Rastislav
 • Šefčík, Marek
 • Vons, Peter
 • Mierna, Anna
 • Nemec, Richard
 • Andrejuvová, Anna
 • Dostál, Ondrej
 • Kazda, Radovan
 • Vaňová, Jarmila
 • Gyimesi, György
 • Majorová Garstková, Jana
 • Benčík, Ján
 • Baránik, Alojz
 • Brisudová, Martina
 • Pleštinská, Zita
 • Drdul, Dominik
 • Vetrák, Milan

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0271 Dominik Drdul IInewnew (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0271 Dominik Drdul IInewnew (127 KB)