Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HERÁKA a Lucie DRÁBIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Drábiková, Lucia
Číslo schôdze 16
Volebné obdobie 8
Dátum podania 03. 11. 2020 11:13

Ďalší predkladatelia
 • Šofranko, Mária

Podpísaní poslanci
 • Drábiková, Lucia
 • Dobeš, Peter
 • Šofranko, Mária
 • Vaňová, Jarmila
 • Potocký, Milan
 • Drdul, Dominik
 • Halák, Róbert
 • Šefčík, Marek
 • Pollák, Peter
 • Krošlák, Ján
 • Kavecká, Monika
 • Mierna, Anna
 • Krúpa, Juraj
 • Hus, Igor
 • Vašečka, Richard

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0217 Lucia Drábiková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0217 Lucia Drábiková II (65 KB)