Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Predkladateľ Žiga, Peter
Číslo schôdze 9
Volebné obdobie 8
Dátum podania 09. 07. 2020 09:39

Ďalší predkladatelia
  • Puci, Róbert

Podpísaní poslanci

    Hlasovanie o návrhu -


    Dokumenty

    8 0161 Peter Žiga II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0161 Peter Žiga II (28 KB)