Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov

Predkladateľ Blanár, Juraj
Číslo schôdze 7
Volebné obdobie 8
Dátum podania 19. 05. 2020


Podpísaní poslanci
  • Blanár, Juraj

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0099 Juraj Blanár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0099 Juraj Blanár II (23 KB)