Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Predkladateľ Dostál, Ondrej
Číslo schôdze 6
Volebné obdobie 8
Dátum podania 22. 04. 2020 10:43

Ďalší predkladatelia
 • Kazda, Radovan
 • Šeliga, Juraj
 • Vetrák, Milan

Podpísaní poslanci
 • Dostál, Ondrej
 • Šeliga, Juraj
 • Vetrák, Milan
 • Sloboda, Radovan
 • Osuský, Peter
 • Pivková, Alexandra
 • Žiak, Miroslav
 • Baránik, Alojz
 • Benčík, Ján
 • Foltin, Roman
 • Halgašová, Jarmila
 • Marcinková, Vladimíra
 • Lehotský, Tomáš
 • Leščáková, Viera
 • Drdul, Dominik
 • Kazda, Radovan

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0055 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0055 Ondrej Dostál II (91 KB)