Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána SENKA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

Predkladateľ Náhlik, Peter
Číslo schôdze 53
Volebné obdobie 7
Dátum podania 27. 11. 2019

Ďalší predkladatelia
 • Senko, Ján

Podpísaní poslanci
 • Burian, Jozef
 • Buček, Jozef
 • Ďurovčík, Emil
 • Senko, Ján
 • Náhlik, Peter
 • Mitterpák, Marek
 • Jarjabek, Dušan
 • Fico, Robert
 • Goga, Pavol
 • Šuca, Peter
 • Tittel, Dušan
 • Želiezka, Ľubomír
 • Vaľová, Jana
 • Nemky, Martin
 • Kvorka, Ján
 • Hambálek, Augustín

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1675 Peter Náhlik II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1675 Peter Náhlik II (83 KB)