Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Zvarová Bašistová, Alena
Číslo schôdze 50
Volebné obdobie 7
Dátum podania 23. 10. 2019

Ďalší predkladatelia
 • Bastrnák, Tibor
 • Burian, Jozef
 • Hrnko, Anton

Podpísaní poslanci
 • Zvarová Bašistová, Alena
 • Burian, Jozef
 • Bastrnák, Tibor
 • Antal, Peter
 • Hrnko, Anton
 • Sárközy, Irén
 • Vavrek, Štefan
 • Adamčík, Eduard
 • Balódi, Ladislav
 • Puci, Róbert
 • Mitterpák, Marek
 • Goga, Pavol
 • Želiezka, Ľubomír
 • Čaplovič, Dušan
 • Faič, Vladimír
 • Choma, Igor
 • Pamula, Peter
 • Galis, Dušan

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1555 Alena Bašistová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1555 Alena Bašistová II (204 KB)