Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Sárközy, Irén
Číslo schôdze 51
Volebné obdobie 7
Dátum podania 17. 10. 2019


Podpísaní poslanci
 • Vörös, Péter
 • Vavrek, Štefan
 • Sárközy, Irén
 • Bastrnák, Tibor
 • Balódi, Ladislav
 • Antal, Peter
 • Kresák, Peter
 • Jakab, Elemér
 • Adamčík, Eduard
 • Baláž, Radovan
 • Fedor, Martin
 • Hrnčiar, Andrej
 • Madej, Róbert
 • Pamula, Peter
 • Paška, Jaroslav

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1605 Irén Sárközy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1605 Irén Sárközy II (120 KB)