Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Irén SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.

Predkladateľ Antal, Peter
Číslo schôdze 51
Volebné obdobie 7
Dátum podania 16. 10. 2019

Ďalší predkladatelia
 • Sárközy, Irén

Podpísaní poslanci
 • Antal, Peter
 • Adamčík, Eduard
 • Balódi, Ladislav
 • Baška, Jaroslav
 • Bastrnák, Tibor
 • Vavrek, Štefan
 • Vörös, Péter
 • Sárközy, Irén
 • Soboňa, Juraj
 • Jančula, Tibor
 • Tittel, Dušan
 • Pamula, Peter
 • Kresák, Peter
 • Janíková, Mária
 • Jakab, Elemér

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1639 Peter Antal II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1639 Peter Antal II (70 KB)