Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Sárközy, Irén
Číslo schôdze 51
Volebné obdobie 7
Dátum podania 15. 10. 2019

Ďalší predkladatelia
 • Bernaťák, Tibor
 • Madej, Róbert

Podpísaní poslanci
 • Sárközy, Irén
 • Bernaťák, Tibor
 • Madej, Róbert
 • Martinák, Ľuboš
 • Nemky, Martin
 • Andreánsky, Ladislav
 • Ježík, Jozef
 • Balódi, Ladislav
 • Bastrnák, Tibor
 • Antal, Peter
 • Vavrek, Štefan
 • Vörös, Péter
 • Zelník, Štefan
 • Jakab, Elemér
 • Adamčík, Eduard

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1604 Irén Sárközy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1604 Irén Sárközy II (54 KB)