Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Ivan, Miroslav
Číslo schôdze 51
Volebné obdobie 7
Dátum podania 15. 10. 2019 18:19

Ďalší predkladatelia
 • Kiššová, Jana
 • Pavelka, Radoslav

Podpísaní poslanci
 • Ivan, Miroslav
 • Kiššová, Jana
 • Rajtár, Jozef
 • Blahová, Natália
 • Kaščáková, Renáta
 • Nedoba, Jakub
 • Galko, Ľubomír
 • Galek, Karol
 • Viskupič, Marián
 • Zemanová, Anna
 • Laurenčík, Milan
 • Baránik, Alojz
 • Janckulík, Igor
 • Vašečka, Richard
 • Zimenová, Zuzana
 • Dostál, Ondrej

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1550 Miroslav Ivan II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1550 Miroslav Ivan II (77 KB)