Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Sárközy, Irén
Číslo schôdze 49
Volebné obdobie 7
Dátum podania 12. 09. 2019


Podpísaní poslanci
 • Adamčík, Eduard
 • Bastrnák, Tibor
 • Balódi, Ladislav
 • Baláž, Radovan
 • Bernaťák, Tibor
 • Antal, Peter
 • Cséfalvayová, Katarína
 • Fedor, Martin
 • Sárközy, Irén
 • Vavrek, Štefan
 • Žitňanská, Lucia
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Kmec, Stanislav
 • Farkašovský, Karol
 • Kresák, Peter

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1536 Irén Sárközy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1536 Irén Sárközy II (57 KB)