Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Verešová, Anna
Číslo schôdze 46
Volebné obdobie 7
Dátum podania 20. 06. 2019 18:23

Ďalší predkladatelia
 • Sárközy, Irén

Podpísaní poslanci
 • Verešová, Anna
 • Sárközy, Irén
 • Vavrek, Štefan
 • Vörös, Péter
 • Adamčík, Eduard
 • Balódi, Ladislav
 • Antal, Peter
 • Červeňáková, Elena
 • Fecko, Martin
 • Suchánek, Alan
 • Sopko, Miroslav
 • Heger, Eduard
 • Gaborčáková, Soňa
 • Lukáč, Jozef
 • Milanová, Natália

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1264 Anna Verešová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1264 Anna Verešová II (62 KB)