Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Puci, Róbert
Číslo schôdze 46
Volebné obdobie 7
Dátum podania 18. 06. 2019


Podpísaní poslanci
 • Puci, Róbert
 • Glenda, Tibor
 • Gabániová, Darina
 • Janíková, Mária
 • Choma, Igor
 • Hambálek, Augustín
 • Muňko, Dušan
 • Matejička, Vladimír
 • Ježík, Jozef
 • Martinák, Ľuboš
 • Senko, Ján
 • Faič, Vladimír
 • Šuca, Peter
 • Andreánsky, Ladislav
 • Blanár, Juraj
 • Galis, Dušan
 • Nemky, Martin

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1420 Róbert Puci II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1420 Róbert Puci II (100 KB)