Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Sárközy, Irén
Číslo schôdze 45
Volebné obdobie 7
Dátum podania 09. 05. 2019


Podpísaní poslanci
 • Sárközy, Irén
 • Vörös, Péter
 • Jakab, Elemér
 • Bastrnák, Tibor
 • Balódi, Ladislav
 • Adamčík, Eduard
 • Fedor, Martin
 • Vavrek, Štefan
 • Antal, Peter
 • Cséfalvayová, Katarína
 • Bugár, Béla
 • Červeňáková, Elena
 • Gaborčáková, Soňa
 • Hrnčiar, Andrej
 • Verešová, Anna

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1264 Irén Sárközy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1264 Irén Sárközy II (39 KB)