Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Bélu BUGÁRA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Sárközy, Irén
Číslo schôdze 40
Volebné obdobie 7
Dátum podania 30. 01. 2019 17:46


Podpísaní poslanci
 • Vavrek, Štefan
 • Sárközy, Irén
 • Šuca, Peter
 • Smolíková, Eva
 • Senko, Ján
 • Tittel, Dušan
 • Balódi, Ladislav
 • Kresák, Peter
 • Baláž, Radovan
 • Bernaťák, Tibor
 • Farkašovský, Karol
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Fedor, Martin
 • Antal, Peter
 • Číž, Miroslav

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1236 Irén Sárközy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1236 Irén Sárközy II (62 KB)